Panme đo trong mitutoyo http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Wed, 08 Jul 2020 00:33:58 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Panme đo trong Mitutoyo 145-185 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.html Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 5-30mm
Cấp chính xác: ± 5µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.doc
3.000.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-185 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:09:32 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.html
Panme đo trong Mitutoyo 145-186 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.html Panme đo trong Mitutoyo 145-186
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: ± 6µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.doc
3.400.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-186 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:12:31 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.html
Panme đo trong Mitutoyo 145-187 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.html Panme đo trong Mitutoyo 145-187
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-75mm
Cấp chính xác: ± 7µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.doc
3.900.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-187 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:17:11 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.html
Panme đo trong Mitutoyo 145-188 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.html Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 75-100mm
Cấp chính xác: ± 8µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.doc
4.900.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-188 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:20:16 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.html
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.html Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-150mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Với 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.doc
2.750.000 VND
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:24:53 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.html
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.html Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-300mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Với 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.doc
3.250.000 VND
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202 ]]>
Tue, 05 Nov 2019 08:59:53 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.html
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.html Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-500mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Với 6 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100, 200mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.doc
4.050.000 VND
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:33:47 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.html
Panme đo trong Mitutoyo 141-205 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.html Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Hãng sản xuất : Mitutoyo - Nhật
Xuất xứ : Nhật bản
Phạm vị đo: 50-200mm
Khoảng chia: 0.01mm
Độ chính xác: ± 2µm
Đọc kết quả trên vạch chia
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.doc
3.070.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 141-205 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:36:51 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.html
Panme đo trong Mitutoyo 137-204 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.html Panme đo trong Mitutoyo 137-204

Panme đo trong Mitutoyo 137-204

 • Phạm vị đo: 50-1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Đầu nối: 13mm, 25mm, 50mm (2 cái), 100mm, 200mm (2 cái), 300mm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Bảo hành 12 tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.doc
5.550.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 137-204 ]]>
Thu, 02 Jun 2016 15:14:59 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.html
Panme đo trong Mitutoyo 137-205 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.html Panme đo trong Mitutoyo 137-205

Panme đo trong Mitutoyo 137-205

 • Mã sản phẩm: 137-205
 • Nhà sản xuất: Mitutoyo
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Phạm vi đo: 50-1500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.doc
7.050.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 137-205 ]]>
Mon, 22 Aug 2016 18:09:54 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.html